Loonadministratie

Home / Loonadministratie

Het wordt u als ondernemer in Nederland niet makkelijk gemaakt. Zoveel regels, zoveel wetten. Het is bijna een dagtaak om bij te houden wat er allemaal gebeurt en verandert op het gebied van belastingen en sociale zekerheid. Bovendien verbeteren automatiserings- en communicatiemogelijkheden bijna van dag tot dag.
U moet de ontwikkelingen bijhouden. Alleen al om de concurrentie voor te blijven. Maar waar haalt u de tijd vandaan? En de kennis?

Ondernemers dragen hun financiële en fiscale zaken daarom over aan deskundigen. Maar u moet er zeker van zijn dat uw zaken in betrouwbare handen zijn, in handen van specialisten die net zo betrokken zijn bij uw onderneming als u zelf. En die hun vak verstaan, zodat ze u met raad en daad terzijde kunnen staan bij het nemen van de juiste beslissingen. Bij Administratiekantoor van Wijaarda vindt u die mensen. Mensen met hart voor hun vak. Mensen met hart voor úw bedrijf.

Salarisadministratie is een specialisme. U wilt erop kunnen vertrouwen dat uw personeel krijgt waar zij recht op heeft, op tijd, en dat fiscale- en subsidiemogelijkheden optimaal worden benut. De jarenlange expertise van Administratiekantoor van Wijaarda staat garant voor een vakkundige salarisadministratie, overzichtelijke verzuim- en verlofregistratie en voor maatgesneden adviezen op loontechnisch en arbeidsrechtelijk gebied.
Wij ontnemen u onder andere de zorg voor:

Salarissen
Het opstarten van de volledige salarisadministratie van nieuwe werkgegevens (aanmelden belastingdienst, uitvoeringsinstellingen, Arbo-dienst etc.)
Het periodiek verwerken van de salarissen
Tijdige verstrekking van salarisstroken
Tijdige verzorging van de aangiften Loonbelasting
Tijdige controle en aanpassing van voorschotnota’s bedrijfsvereniging
Opstelling van (pro-forma) loonberekeningen
Bewaking van de ziekenfondsgrens.
Verzamelloonstaat t.b.v. jaarwerk
Maandelijkse loonjournaalposten t.b.v. uw financiële administratie
Controle op het toepassen van de diverse afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies

Personeel
Het invoeren van de personeelsgegevens
Tijdige ziek- en betermeldingen aan Arbo-dienst en bedrijfsvereniging
Begeleiding bij looncontroles door Belastingdienst en bedrijfsvereniging.
Opstelling van arbeidsovereenkomsten
Het adviseren op gebied van CAO-bepalingen, CAO wijzigingen en subsidies
Advisering en begeleiding bij het in dienst nemen van /ontslag van werknemers
de administratie inzake de bedrijfstakeigenregelingen (pensioenfonds etc.)
Het aan- en afmelden van uw medewerkers bij de diverse instanties (zoals uitvoeringinstelling, ziekenfonds, Arbo-dienst, persioenververzekeraar, ziektewetvervangende de verzekering)
Het verzorgen van diverse formulieren (zoals aanvragen WAO/WW uitkering, pensioenopgave, opgave ziektewet-vervangende verzekering)

Verzuim en verlof
Het opzetten van verzuim- en verlofregistratie
Het verzorgen van ziek- en herstel meldingen
Het verzorgen van periodieke verzuim- en verlofoverzichten
Advisering ziekengeldverzekering en arbodiensten
Adviseren over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid (o.a. Wet Poortwachter)

« Terug